28.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

 

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/65 Esas
Davacı Cihan Kassas tarafından davalı İbrahim Kassas aleyhine açılan tanıma ve tenfiz davası ikame olunmuş,
Davacı dava dilekçesinde davalı ile 11/08/1996 yılında Suriye'de evlendiklerini, Suriye Arap Cumhuriyeti devleti Şam Şeriat Mahkemesi'nin 05/11/2018 tarih ,12381 temel 1581 karar nolu 19/12/2018 kesinleşme tarihli kararı ile boşandıklarını, davacının aynı zamanda Türk vatandaşı olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Nüfus kayıtlarında halen eski eşi İbrahim Kassas ile evli göründüğünü ve yaşantısında ciddi zorluklar çıktığını belirterek ilgili kararın Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz yapılmasına karar verilmesini dava etmiş, davalının bilinen adresine tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından sonuç alınamadığından dava dilekçesinin Muhammed Faiz ve Basima oğlu 09/11/1973 Halep doğumlu, davalıİbrahim Kassas'ailanen tebliğine karar verilmiştir.
Gazete ilanı tarihinden itibaren cevap süresinin iki hafta olduğu, süresinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu işbu ilan Gazete ilanının yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı İbrahim Kassas'a ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01991915