07.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

 

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/366
DAVALI : HUSSIEN SHALHOUM

Davacı KAWTHAR ISMAIL tarafından Davalı HUSSIEN SHALHOUM aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı HUSSIEN SHALHOUM'a herhangi bir adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğ yapılmasına, duruşmanın02/05/2024günü saat 09:45'e bırakılmasına karar verilmiştir. Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ihtar olunur. İşbu ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN02016043