08.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

.

T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/493 Esas
KARAR NO :2023/349 Karar
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan sanık Elif Mert hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 08/06/2023 tarih, 2022/493 Esas ve 2023/349 Karar sayılı ilamı ile Türk Ceza Kanunu'nun 191/1,62/1, 53 maddesi uyarınca 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın kasıtlı suçtan dolayı hapis cezası ile cezalandırılmış olması sebebiyle, TCK'nın 53/1.maddesinin (a), (c), (d), ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3.fırkası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar YOKSUN BIRAKILMASINA karar verilenMustafa ve İpek kızı 14/08/1991 d'lu Samsun İli, Terme İlçesi, Akçay Nüf. Kayıtlı SANIK ELİF MERT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TRAJI 50.000 üstü gazetelerden biri ile Genel İnternet Haber Sitelerindenbirinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/12/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01946657