15.05.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN 2021/783 Esas

 

T.C
BATMAN
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
2021/783 Esas

Davacı Botaş boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş ile davalılar arasında mahkememizde görülen kamulaştırma davasına ilişkin ;
63946362212TC kimlik nolu davalı Şemsettin ALTUN 'ındava dilekçesinde bildirilen " Belde Mahallesi, 3253 sk. Esentepe sitesi A blok kat :1, no :1 Merkez Batman "adresine yapılan tebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediği ve yerleşim yeri ( mernis) adresi bulunmadığı, ilgili kolluk araştırması sonucu işe yarar tebliğ adres tespiti yapılamadığından bu kez dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildi.
Yargılamanın bırakıldığı 10/07/2024 tarihinde saat: 10:03'da DAVALI ŞEMSETTİN ALTUN'ın mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği ve Paydası olduğunuz Batman ili, Merkez ilçesi, Tilmis köyünde2358 ada, 2 nolu parsel idarece( Botaş) kamulaştırılmıştır, karara 30 gün içinde İdari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele dair kararın kesinleşerek taşınmazın davacı idare adına tescil edileceği ve bedelin batman vakıfbankasına , adınıza yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğtarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yapmanız, aksi halde yokluğunuzda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur

 

#ilangovtr Basın no ILN02031912