24.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN 2023/45 Esas

 

T.C
BATMAN
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
2023/45 Esas

Davacı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görülen kamulaştırma davasına ilişkin ;
22190051730 TC kimlik nolu davalı YASİN AKKURT'un dava dilekçesinde bildirilen ve daha sonra mahkemece tespit edilen adreslerine tebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediği ve yerleşim yeri ( mernis) adresi bulunmadığı, ilgili kolluk araştırması sonucu adres tespiti yapılamadığından bu kez dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildi.
Yargılamanın bırakıldığı 25/06/2024 tarihinde saat: 11:15 'da DAVALI YASİN AKKURT'ın mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği ve Paydası olduğunuz Batman ili , Hasankeyf ilçesi,Kelekçiköyünde624 nolu parsel idarece(DSİ) kamulaştırılmıştır, karara 30 gün içinde İdari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele dair kararın kesinleşerek taşınmazın davacı idare adına tescil edileceği ve bedelin batman vakıfbankasına , adınıza
yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yapmanız, aksi halde yokluğunuzda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur

 

#ilangovtr Basın no ILN02008253