16.01.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1024 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili 2942sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
DOSYA NUMARASI
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
ADA/PARSEL
KAMULAŞTIRILAN M2
ADI SOYADI
2023/1024
Konya İli, Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi
297 ada 16 parsel (eski 10 parsel)
17,66
Zeliha Özbek
2023/1026
Konya İli, Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi
349 ada 23 parsel
30,75
Gülbeyaz Yaman
2023/1028
Konya İli, Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi
596 ada 65 parsel
29,66
Hatice Keser

 #ilangovtr Basın no ILN01966789