05.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/181 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi vekili tarafından davalı Nevzat Çam aleyhine Bilecik ili Merkez Kepirler Köyü 145 ada 98 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesine yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. MahkememizinyukarıdakiEsas sayılı dava dosyasının duruşma günü 19/07/2024 günü saat 10:40'dır.27/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02013989