16.05.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/257 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı BİLECİK 3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ileDavalılar SABRİYE IŞIKLI, HATİCE AY, ARİFE IŞIKLI aleyhine Bilecik Merkez Dereşemsettin Köyü 177 ada 9parsel, Bilecik Merkez Dereşemsettin Köyü 177 ada 5parsel, Bilecik Merkez Dereşemsettin Köyü 187 ada 23parsel, Bilecik Merkez Dereşemsettin Köyü 177 ada 13parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltmesi gerektiği, Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. MahkememizinyukarıdakiEsas sayılı dava dosyasının duruşma günü 19/07/2024 günü saat 10:00'dir.

#ilangovtr Basın no ILN02032060