22.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

 

İLAN

T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/779 Esas

DAVALI
 : KHEIRA BELHIA

Davacı Veli Budak tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 01/03/2024 günü saat:10.10'da ön inceleme duruşması yapılacak olup Belirtilen tarih ve saatte duruşmaya geliniz, geçerli mazeret olmaksızın gelmediğinizde yokluğunuzda duruşma yapılacağı, HMK'nın 139. md.gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları, başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmaları, verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları, duruşmaya gelen olmazsa dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01988181