21.04.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2022/620 Esas
DAVALILAR:ENDER BOYAR-34894148258-Şefayet ve Mesude oğlu, 22/03/1972 dogumlu,
ÖZCAN AYTULUNER-35971740174-Ayhan ve Neriman oğlu, 24/10/1967 dogumlu
SALİH KIVANÇ UYSAL-26227867134-Orhan ve Güngör oğlu,16/03/1980 dogumlu,

Davalı şirket ile Veneris Alışveriş Merkezi Adi Ortaklığı arasında akdedilen 27.03.2012 başlangıç tarihli ve 10 yıl süreli Hasılat Paylaşımı Kira Sözleşmesi'nin Türk Borçlar Kanunu'nun 367. maddesi gereği 26.03.2022 tarihi itibariyle kendiliğinden sona ermiş olması nedeniyle, sözleşmenin kendiliğinden sona erdiğinin TESPİTİ ile davalı şirketin "Güzelyurt Mah. 38. Sok. No:1/5 Esenyurt/İstanbul" adresli kiralanandan tahliyesine, İstanbul ili Esenyurt İlçesi Yakuplu Mahallesi 500 ada 1 parselde kain kiralananın Veneris Alışveriş Merkezi Adi Ortaklarına ait bağımsız bölüm tapu kayıtlarında davalı şirket lehine bulunan hasılat kira şerhlerinin terkinine, Davalı şirketin 26.03.2022 tarihinde süresi sona eren Hasılat Paylaşımı Kira Sözleşmesi'ne istinaden alışveriş merkezinde bulunan bağımsız bölüm ve standlar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile akdetmiş olduğu tüm kira sözleşmelerinin, asıl kira sözleşmesinin süresini aşan 26.03.2022 tarihinden sonrası bakımından geçersiz olduklarının tespiti talep edilmiş olup, yukarıda isim belirtilen davalılar adına tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
6100 Sayılı HMK.nun 317 ve 318. maddeleri uyarınca ekte gönderilen dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde varsa cevaplarınızı, sunmak istediğiniz tüm delillerinizi ve belgelerinizi asıllarıyla birlikte ibraz etmeniz, hangi vakıayı hangi delille ispatlayacağınızı bildirmeniz,aksi takdirde davayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ile 22/10/2024 tarih ve saat 10:20'de Mahkememi duruşma salonunda hazır bulunmanız hususu ilanen tebliğ olunur.20.03.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02020495