21.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

 

T.C. 
BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/850

Davacı ALİ MERT ile Davalı KHUSHNUDA MAKHMUDOVA arasında mahkememizde görülmekte olan velayetin değiştirilmesi davasında,davalıyatebligatyapılamadığından,ön incelemeduruşma gününün ilanen tebligatyapılmasına karar verilmiş olmakla;
Ön inceleme duruşmasının 11/06/2024 günü saat 09:30'da görüleceği, davalıya sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam edilmesini istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususunun, Tebligat Kanunun 31. maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağının 995.....448 yabancı kimlik numaralı, SOBİR ve ETİBOR Kızı, 13/12/1988 Özbekistan doğumlu, davalı KHUSHNUDA MAKHMUDOVA'a ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02005741