30.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ÇAMELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

.

Örnek No:55*

T.C. ÇAMELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 181 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz arsa vasfında, 450 m2 yüzölçümünde olup, ilçe yerleşim merkezindedir. Taşınmaz içerisinde 10 adet meyve ağacı vardır. Her türlü kamusal hizmetlerden yararlanabilir durumdadır.
Adresi : Yeni mahalle 181 Ada 24 Parsel Çameli / DENİZLİ
Yüzölçümü : 450 m2
İmar Durumu : Kadastral parsel niteliğinde olup bir kısmı yol, bir kısmı park ve bir kısmı konut alanında olduğu için 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanmadan inşaat ruhsatı verilemez.
Kıymeti : 1.801.150,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 181 Ada, 21 Parsel, Taşınmaz ilçe yerleşim merkezinde, bahçeli kargir ev vasfında, 928 m2 yüzölçümündedir. İçerisinde 42 m2 oturma alanlı tek katlı 2B yapı sınıfı %20 yıpranmış durumda ev, 17,50 m2 alanlı 1B yapı sınıfı %40 yıpranmış durumda briket havuz ve 40 m derinliğinde olduğu değerlendirilen sondaj kuyusu ve değişik yaşlarda ve türlerde 54 adet ağaç vardır
Adresi : Yeni Mahalle 181 Ada 21 Parsel Çameli / DENİZLİ
Yüzölçümü : 928 m2
İmar Durumu : Kadastral parsel niteliğinde olup bir kısmı yol, bir kısmı park ve bir kısmı konut alanında olduğu için 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanmadan inşaat ruhsatı verilemez.
Kıymeti : 3.850.335,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, CUMAALANI Mahalle/Köy, 283 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz tarla ve kargir ev vasfında, 1.344,63 m2 yüzölçümündedir. İçerisinde 90 m2 oturma alanlı 2 katlı 2B yapı sınıfı %20 yıpranmış durumda ev, 7,5 m2 alanlı 1B yapı sınıfı %25 yapısal eksikli ilave yapı ile 24 m2 alanlı 1B yapı sınıfı %20 yıpranmış durumda sac depo yapısı ve değişik yaş ve türlerde meyve ağaçları ve üzüm bağları vardır.
Adresi : Cumaalanı Mahallesi 283 Ada 3 Parsel Çameli / DENİZLİ
Yüzölçümü : 1.344,63 m2
İmar Durumu : 2 kata kadar inşaat izni verilebilir.
Kıymeti : 554.770,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, CUMAALANI Mahalle/Köy, 283 Ada, 27 Parsel, Taşınmaz tarla vasfında, 1.252,94 m2 yüzölçümünde, bir kısmında hububat hasadı yapılmış, diğer kısımları engebeli ve tarımsal amaçlı kullanılmamıştır.
Adresi : Cumaalanı Mahallesi 283 Ada 27 Parsel
Yüzölçümü : 1.252,94 m2
İmar Durumu : İl tarım ve orman müdürlüğünün izni ile inşaat ruhsatı verilebilir.
Kıymeti : 125.295,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:30

28/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01941595