02.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C.DERİNKUYU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

.

Örnek No:55*

T.C.DERİNKUYU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Derinkuyu İlçe, BAŞ Mahalle/Köy, KÖSELER YOLU Mevkii, 139 Ada, 89 Parsel, Tapu kayıtlarında bu taşınmazın niteliği her ne kadar tarla olarak belirtilmekte ise de, söz konusu taşınmazın Derinkuyu İmar Planı içinde kalmasından dolayı. keşif tarihiitibari ile, fiilen arsa vasfı kazandığı anlaşılmıştır.Arsa, Derinkuyu İmar Planı içinde, her türlü belediye alt ve üst yapı imkanlarından yararlanabilir durumda, düz topografyalı, batıdan ve kuzeyden yola cepheli, imar planı gereği , üzerinde ayrık nizam 2 kat yapılaşma izni bulunmakta ve konut alanında kalmaktadır.
Adresi : Baş Mahalle Köseler YoluDerinkuyu / NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 4.821 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.506.920,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:22
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:22

28/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01943225