06.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/60 SATIŞ

 

Örnek No:55*

T.C.
ELAZIĞ
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/60 SATIŞ


TAŞINMAZLARIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 03/12/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Işıkyolu Köyü Köy Arkası mevkii 101 Ada 35 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu-killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip,1. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz hali hazırda ekili ve sürülü değildir. Elazığ Belediye Başkanlığının 28/11/2023 tarih 61301 sayılı cevabi yazısında; Satış istenilen parselin Belediyemizin mücavir alan sınırları dışında kaldığını belirtmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 23/11/2023 tarih 43546 sayılı cevabi yazısında; Satışı istenilen parselin idaremiz arşivinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 2.994,13 m2                                                                                                                        Kıymeti : 898.239,00 TL
KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 03/12/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Işıkyolu Köyü Köy Arkası mevkii 101 Ada 37 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu üzüm bağı vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu-killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, sulu bağ niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz üzerinde hali hazırda bağ dikilidir. Elazığ Belediye Başkanlığının 28/11/2023 tarih 61301 sayılı cevabi yazısında; Satış istenilen parselin Belediyemizin mücavir alan sınırları dışında kaldığını belirtmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 23/11/2023 tarih 43546 sayılı cevabi yazısında; Satışı istenilen parselin idaremiz arşivinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Taşınmazın Bağ değeri: 917.913,00 TL, Zirai muhtesat değeri: 123.214,52 TL'dir.
Yüzölçümü : 3.059,71 m2                                                                                                                        Kıymeti : 1.041.127,52 TL
KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 03/12/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Işıkyolu Köyü Köy Altı mevkii 105 Ada 19 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu arla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu-killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, kapama bahçe niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz üzerinde hali hazırda kayısı ağaçları dikilidir. Elazığ Belediye Başkanlığının 28/11/2023 tarih 61301 sayılı cevabi yazısında; Satış istenilen parselin Belediyemizin mücavir alan sınırları dışında kaldığını belirtmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 23/11/2023 tarih 43546 sayılı cevabi yazısında; Satışı istenilen parselin idaremiz arşivinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Taşınmazın kayısı bahçesi değeri: 1.294.112,00 TL, Zirai muhtesat değeri: 276.292,91 TL'dir.
Yüzölçümü : 3.235,28 m2                                                                                                                        Kıymeti : 1.570.404,91 TL
KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:41

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 03/12/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Işıkyolu Köyü Köy İçi mevkii 149 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu bahçe vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu-killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip,1. tarım arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmazın sınırlarında 6 adet ceviz ağacı ile 4 adet ayva ağacının dikili olduğu, taşınmazın geri kalan kısmının ise boş olduğu tespit edilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 28/11/2023 tarih 61301 sayılı cevabi yazısında; Satış istenilen parselin Belediyemizin mücavir alan sınırları dışında kaldığını belirtmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 23/11/2023 tarih 43546 sayılı cevabi yazısında; Satışı istenilen parselin idaremiz arşivinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Taşınmazın sulu tarla değeri: 388.723,50 TL, Zirai muhtesat değeri: 4.226.667,00 TL'dir.
Yüzölçümü : 706,77 m2                                                                                                                        Kıymeti : 4.615.390,50 TL
KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN01978047