12.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

İ L A N

T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/8 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan, ANTALYA ili, ELMALI ilçesi, İPLİKPAZARI mah/köy 4 Cilt, 87 Aile sıra no 14 sırada nüfusa kayıtlı 25/06/1954 doğumlu 10/02/2018 tarihinde vefat eden müteveffa ZELİHA HANDAN ŞENGÜL' ait terekenin tasfiyesi davasının tensip ara kararı gereğince;

Müteveffa ZELİHA HANDAN ŞENGÜL ile kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01981781