08.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C.GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

.

T.C.GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/106 Esas

Mahkememizin 2023/106 Esas sayılı dosyasında; Davalı 365.....60 T.C. Kimlik numaralı Serdar Gökkaya'nın bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş olduğu ve davalı tarafça süresinde cevap dilekçesi sunulmadığından dilekçeler aşaması tamamlanmış olmakla ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesi gerekmiştir."HMK'nun 139.maddesi gereğince; Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususları İHTAR OLUNUR."
Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecek olup 12/01/2024 günü saat 10:35'de yapılacak ön inceleme duruşmasını bildirir ön inceleme tensip zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01946588