21.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/1085 Esas
DAVALILAR : FATMA TÜRKMEN

Davacı Ahmet Kumaş tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adresinizin tespit edilememesi, adresinizin meçhul olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 11/06/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02005841