16.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. GÖKSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C.
GÖKSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/305 Esas

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, Kavşut Mahallesi ve fen bilirkişisi Yener Bozoğlu'nun 25/04/2022 tarihli raporunda krokisinde A harfi ile gösterilen 7592,21 m²B harfi ile gösterilen 8429,71 m²C harfi ile gösterilen182,73 m²büyüklüğündeki tapulama harici bırakılan taşınmazların zilyedi davacıSüleymanve Ümmügülsüm oğlu, 1967 doğumlu, Mehmet YEŞİL bu yerin kendi adına tapuya tescilini talep etmiştir.

Yukarıda sınırları belirtilen taşınmazlar ile ilgili dava, mahkememizin2021/305 Esas sayılı dosyası ile devam etmekte olup duruşması 19/03/2024 günü saat 10:35'e bırakılmıştır.

Medeni kanun 713. maddesinin 4. fıkrası gereğince dava konusu yerde hak iddiasında bulunacak kişilerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01983531