19.04.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/55 SATIŞ

 

T.C.
GÖLCÜK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/55 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1719 Ada, 26 Parsel, Üzerinde Üç Normal Kat ve Bir Çatı Olmak Üzere Dört Katlı Yapı Bulunan 140 m2 Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 140 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Bitişik Nizam, 3 katlı, E-2.10 olmak üzere Ticaret (Kentsel İş Merkezi) Alanı'nda kalmakta ve yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 3.315.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 13:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 13:34

17/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02019020