29.01.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2023/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/MERKEZ Mahalle/Köy, 1549 Ada, 2 Parsel, Bahçe Nolu Bağımsız Bö ...

Adresi : Gölcük İlçesi Değirnendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 619,18 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam, 3 kat, TAKS-040 ve KAKS-I,20 olmak
üzere Konut Alanında kalmakta ve yola terki bulunmaktadır

Kıymeti : 4.334.260,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 13:33

23/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01974176