16.10.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-DSİ Genel Müdürlüğünce; aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah.,ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaza ilişkin 2942sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. -Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin DSİ Genel Müdürlüğü olduğu,-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
-Açılacak olan davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,-Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 02/11/2023 günü saat 09:00'dan itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, -Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 211120

Sıra Esas No İli İlçesi Mah. / Köyü Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü m2 Maliki
1 2023/174 Bolu Göynük Karacalar Bostanlar 170 1 7,48 m² mülkiyet,
49 yıllığına 369,80 m²irtifak
Ayşe Demiröz
2 2023/175 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 18 49 yıllığına 369,80 m²irtifak Sabahattin Cihan
3 2023/175 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 88 49 yıllığına 366,01m² irtifak Sabahattin Cihan
4 2023/176 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 9 12,27 m² mülkiyet,
49 yıllığına 145,29 m² irtifak
Bahattin Dönmez
5 2023/176 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 10 49 yıllığına 488,65 m² irtifak Bahattin Dönmez
6 2023/176 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 11 12,24 m² mülkiyet,
49 yıllığına 1.160,04 m² irtifak
Bahattin Dönmez
7 2023/177 Bolu Göynük Karacalar Ören 179 5 49 yıllığına 241,10m² irtifak Naciye Ünlüuysal
8 2023/177 Bolu Göynük Karacalar Ören 180 10 49 yıllığına 7,41m² irtifak Naci Çetin
9 2023/178 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 23 49 yıllığına 201,43m² irtifak İsmail Anılır
10 2023/178 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 179 28 49 yıllığına 20,90m² irtifak İsmail Anılır
11 2023/179 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 48 6,66 m² mülkiyet,
49 yıllığına 473,94 m² irtifak
Onur Oral
12 2023/179 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 49 35,47 m² mülkiyet,
49 yıllığına 119,25 m² irtifak
Onur Oral
13 2023/180 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 178 16 21,29 m² mülkiyet,
49 yıllığına 570,97 m² irtifak
Sakine Yaman
14 2023/180 Bolu Göynük Karacalar Akçaarmut 160 11 49 yıllığına 219,51m² irtifak Sakine Yaman
15 2023/181 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 4 30,14 m² mülkiyet,
49 yıllığına 1.129,01 m² irtifak
Rahime Dönmez
16 2023/181 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 178 6 7,15 m² mülkiyet,
49yıllığına 70,26 m² irtifak
Rahime Dönmez
17 2023/181 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 178 11 49 yıllığına 85,20m² irtifak Rahime Dönmez
18 2023/182 Bolu Göynük Karacalar Ören 179 8 49 yıllığına 471,82m² irtifak Mehmet Çay
19 2023/182 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 101 49 yıllığına 593,21m² irtifak Mehmet Çay
20 2023/183 Bolu Göynük Karacalar Bağlar 161 69 49 yıllığına 88,57m² irtifak Hatice Anılır
21 2023/183 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 55 49 yıllığına 456,42m² irtifak Hatice Anılır
22 2023/184 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 178 14 49 yıllığına 152,43m² irtifak Hasene Köşker
23 2023/185 Bolu Göynük Karacalar Akçaarmut 160 3 49 yıllığına 204,95m² irtifak Muhterem Bilir, Nazife Ünaler
24 2023/186 Bolu Göynük Karacalar Bostanlık 168 2 49 yıllığına 545,85m² irtifak Özer Güven
25 2023/187 Bolu Göynük Karacalar Akçaarmut 160 40 49 yıllığına 141,01m² irtifak Hatice Şahin, Nazife Ünaler
26 2023/188 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 18 49 yıllığına 235,35m² irtifak Müşerref Ünaler
27 2023/189 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 54 49 yıllığına 356,13m² irtifak Yusuf Işık
28 2023/190 Bolu Göynük Karacalar Ören 179 24 49 yıllığına 74,53m² irtifak Faruk Şenoğlu
29 2023/191 Bolu Göynük Karacalar Ören 179 4 7,76 m² mülkiyet,
49 yıllığına 463,17 m² irtifak
Ali Kırmızı, Fatma Açıl, Hanife Kırmızı, Nebahat Karakaş, Sebahat Ünlüuysal, Zeynep Öksüz
30 2023/191 Bolu Göynük Karacalar Ören 180 9 49 yıllığına 8,66m² irtifak Ali Kırmızı, Fatma Açıl, Hanife Kırmızı, Nebahat Karakaş, Sebahat Ünlüuysal, Zeynep Öksüz
31 2023/191 Bolu Göynük Karacalar Ören 182 14 49 yıllığına 765,43m² irtifak Ali Kırmızı, Fatma Açıl, Hanife Kırmızı, Nebahat Karakaş, Sebahat Ünlüuysal, Zeynep Öksüz
32 2023/191 Bolu Göynük Karacalar Ören 182 16 49 yıllığına 177,50m² irtifak Ali Kırmızı, Fatma Açıl, Hanife Kırmızı, Nebahat Karakaş, Sebahat Ünlüuysal, Zeynep Öksüz
33 2023/192 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 99 10,09 m² mülkiyet,
49 yıllığına 257,83 m² irtifak
Ayşe Demiröz, Furkan Demiröz, Samet Demiröz
34 2023/192 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 93 49 yıllığına 106,48m² irtifak Ayşe Demiröz, Furkan Demiröz, Samet Demiröz
35 2023/192 Bolu Göynük Karacalar Bostanlık 170 3 49 yıllığına 21,81m² irtifak Ayşe Demiröz, Furkan Demiröz, Samet Demiröz
36 2023/193 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 47 10,09 m² mülkiyet,
49 yıllığına 257,83 m² irtifak
Mustafa Bilal
37 2023/193 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 41 49 yıllığına 108,71m² irtifak Mustafa Bilal
38 2023/193 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 43 49 yıllığına 86,93m² irtifak Mustafa Bilal
39 2023/193 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 44 49 yıllığına 101,33m² irtifak Mustafa Bilal
40 2023/193 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 45 49 yıllığına 274,71m² irtifak Mustafa Bilal
41 2023/193 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 46 49 yıllığına 171,79m² irtifak Mustafa Bilal

#ilangovtr Basın no ILN01909637