10.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

T.C.
İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/15 Esas
Konu : Gaiplik ilanı

2. İ L A N

Mahkememizde davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından Eyüp Karısı Havva kayyımı Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan Gaiplik ve Alacak davasının 28/09/2023 tarihli ara kararı gereğince,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 385 ada, 131parsel sayılı taşınmazın 5/240 hissedarı Eyüp Karısı Havva İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesinin 1999/70Esas ve 1999/207 karar sayılı ilamı ile İnegöl Mal Müdürü kayyım tayin edilmiş ve Paydaşlığın Giderilmesi davası sonucu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca taşınmaz satılarak Eyüp Karısı Havva'ya düşen bedel bankaya yatırılarak Kayyımın yönetimine bırakılmıştır. Davaya konu Eyüp Karısı Havva'nın kimliğinin ve adresinin tespit edilememesi, meçhul olması nedeniyle davada GAİPLİĞİNE karar verilmesi istenilmiş olup, Eyüp Karısı Havva'yı gören veya bilenlerin yerini, açık adresini veya açık kimlik bilgisini bilenlerin veya bu bilgilerin tespitine yarar başkaca bilgi sahibi olanların ilk ilan tarihi olan 13/10/2023 tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize bildirmesi ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01980683