01.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

.

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/939 Esas
KARAR NO : 2023/928
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/07/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Gia ve Rima oğlu, 1997 doğumlu, Gürcistan uyruklu GIORGI ZARKUA tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3- Ayrıca C.Savcısı tarafından aleyhe istinaf başvurusunda bulunulduğundan, kararın tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunmaları halinde, o yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile ya da mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunup düzenlenen tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, aynı usulle istinaf talebine karşı beyanda bulunulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.28.11.2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01942022