01.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. İSTANBUL 18. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

 

T.C.
İSTANBUL
18. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

01.02.2024

Sayı :2023/149 Esas
Konu : İLAN

İ L A N
İSTANBUL 18. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı, DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, ŞENOL ŞAHİN, ŞEREF ŞAHİN, TASFİYE HALİNDE MAPA DENİZCİLİK İNŞAAT TURİZM KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle;

"Güzelyalı Mah. Evkaf Sokak No:9/3 Pendik/İstanbul" adresine mukim Davalı (VKN: 6120342727) TASFİYE HALİNDE MAPA DENİZCİLİK İNŞAAT TURİZM KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşılmakla, mahkememizce bu davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesince; tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceği, usuli itirazlarını ve delillerini HMK'nun 317/1 ve 121. maddelerine uygun şekilde bildirebileceği, duruşma günü olarak tayin edilen 06.06.2024 günü saat 10.05'e muhatap davalı şirketin yetkililerinin mahkememizde hazır bulunması veya şirketini kanuni bir vekil ile temsil ettirmesi, belirli gün ve saatte şirket yetkilisinin mahkememizde hazır bulunmadığı veya usulüne uygun temsil edilmediği taktirde tahkikata ve yargılamaya yokluğunda devam edilebileceği ve hüküm verilebileceği HMK 27 ve 122. maddeleri gereğince yukarıda adı geçen Davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01992359