30.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. İSTANBUL 20. İŞ MAHKEMESİ

.

T.C. İSTANBUL 20. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/666
Davacı , SULTAN KOÇ ile Davalı , PAMER KOLEKTİF ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle;
Mahkememizce bilirkişi raporunun davalı PAMER KOLEKTİF ŞİRKETİ ( PAMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ MUSA SEZEN VE OĞLU ) ' ne tebliğ edilemediği ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, bilirkişi raporunun davalı PAMER KOLEKTİF ŞİRKETİ ( PAMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ MUSA SEZEN VE OĞLU ) ' ne ilanen tebliğine karar verilmiştir.
ÖZETLER
Mahkememiz tarafından aldırılan 11/10/2021 tarihli bilirkişi raporunda; Davacının 01.09.1987-30.12.1995 tarihleri arasında507605.34.12 sicil numaralı Pamer Kolektif Şirketi unvanlı işyerinde toplam 1.923 gün çalışmış olduğunun görüşünün bildirildiği anlaşılmıştır.
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
DURUŞMA GÜNÜ: 27/02/2024 günü saat: 11:20 'de İstanbul 20. İş Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.09/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01941533