06.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/260 Esas

DAVALILAR : 1- KADİRHAN KALEMCİ
                        2- HALİS TÜRKMEN
                        3- SONGÜL MUŞLU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Songül MUŞLU'ya tebligat yerine geçmek üzere Bilirkişi ek raporunun iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, Durusma günü olan 25/04/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02014982