18.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/298 Esas14/02/2024
Konu : Gaiplik İlanı

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileKAYYIM İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 375 ada, 5 parsel sayılı 61,27 m2 yüzölçümlü Sultan Beyazıt Vakfından İcareli arsa vasıflı taşınmazın tamamının maliki CORBİBE OĞLU KARLO BERNA olduğu, hissedarın gaip olması nedeniyle, 3561 Sayılı Yasa gereği Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.06.2004 tarih ve 2004/499 E., 2004/633 K. Sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyımla idare süresi olan 10 yıllık zaman dolduğundan, M.K. 588 maddesi gereğince taşınmaz hissedarının gaipliğine ve dava konusu taşınmazdaki hisselerinin iptali ile Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen CORBİBE OĞLU KARLO BERNA'yı görenlerin, bilenlerin, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin, iş bu ilanın gazete yayımı tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/298 esas sayılı dosyasına, bizzat mahkememize gelerek veya posta yolu ile dilekçe göndermek suretiyle müracaat etmeleri, gaip hayatta ise adresinin bildirilmesi, duruşma günü olan 06/06/2024 günü saat 10:20'de İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE hazır bulunması Türk Medeni Kanunu'nun 33/2. maddesi gereği İLAN OLUNUR. 14/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01986593