06.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/15 Tereke İ L A N
Davacılar YİTZHAK MİTRANİ, TÜRKİYE HAHAMBAŞILIĞI VAKFI, RACHEL CIOBAN ve ÖZEL BALAT OR-AHAYİM MUSEVİ HASTANESİ VAKFI vekili tarafından 12/07/2017 tarihinde vefat eden muris 48256307320 T.C. Kimlik numaralı YUSUF MAESTRO BLOK'un terekesine ilişkin açılan Tereke (Tespit İstemli) davasının yapılan açık yargılamasında verilen duruşma ara kararı gereğince;
Mirasçılar 48241307830 T.C. Kimlik numaralı JAN BLOK ve 48250307548 T.C. Kimlik numaralı YUDA BLOK'un tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz 2017/15 Tereke sayılı dava dosyasında; muris YUSUF MAESTRO'nun 12/07/2017tarihinde vefat ettiği ve murisin tereke tespitinin yapılması talep ve dava edilmiştir. Mahkememizce dava dosyasının duruşması 09/05/2024 günü saat 10:10'a bırakılmış, mirasçılar JAN BLOK ve YUDA BLOK'un belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere yargılama aşamasında tebligat yapılamayan 48241307830 T.C. Kimlik numaralı JAN BLOK ve 48250307548 T.C. Kimlik numaralı YUDA BLOK'a ilanen tebliğ olunur.23/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01945010