16.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2017/142 SATIŞ

 

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2017/142 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/142 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :
 İstanbul İl, Pendik İlçe, DOLAYOBA Mahalle/Köy, BAŞLAMIŞ MEVKİİ Mevkii, 5413 Ada, 6 Parsel, GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI:İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğünün 2017/142 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan taşınmaza ait Pendik Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 16.11.2022 tarihli tapu kaydına istinaden; Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 5413 ada, 6 parsel sayılı, 132,17 m² arsa miktarlı ve arsa vasıflı taşınmazın 1/2 hissesinin Bekir oğlu YUSUF ÇÖP ve 1/2 hissesinin Dursun kızı SAFİYE ÇÖP adlarına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca dosyasında Zile Sulh Hukuk Mahkemesinin 26.04.2012 tarih-2012/171 Esas ve 2012/164 Karar sayılı mirasçılık belgesine göre, 15.04.2012 tarihinde Yusuf Çöp vefat etmiş olup, mirası;
5/20 payının Safiye Çöpe,
3/20 payının Sedret Çöpe,
3/20 payının Bedrettin Çöpe,
3/20 payının Hatice (Çöp) İkzeke,
3/20 payının Ayşe (Çöp) Demirciye ve
3/20 payının Fadik (Çöp) Karataya aidiyetine karar verilmiştir.Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir.İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğünün 2017/142 (Satış) sayılı dosyasının içerisinde bulunan; İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü Pendik Mühendisliğince verilen çapın; ana taşınmazın mahallindeki fiili durumla uyumlu olduğu yapılan incelemede görülmüştür.Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 5413 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın; "Pendik İlçesi, Çamçeşme (Dolayoba) Mahallesi, Bülbül sok., No:13, Emek Apt." adresinde bulunan ve üzerinde bir adet 5+ÇEKME katlı betonarme yapı bulunan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır.Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun olarak konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.Söz konusu parselin güneydoğu cephesinden Bülbül sokak geçmektedir. Önemli ulaşım akslarına ve merkezlere kuş uçuşu uzaklığı aşağıdaki gibidir.

Tersane Köprülü Kavşağı (D-100) 840 m.
Sabiha Gökçen Havalimanına 3.50 km.
Tersane Marmaray istasyonuna 1.50 km.
Denize 1.30 km.

Taşınmazın yakın çevresinde; Pendorya A.V.M., Neomarin A.V.M., Divan Otel Asya, Kaynarca imam hatip ortaokulu, Prof.Dr.Erol Güngör ortaokulu, Şehit Piyade Er Ayhan Kasımoğlu ilkokulu, Muhsin Yazıcıoğlu ilk ve ortaokulu, Alparslan Anadolu lisesi ve Kaynarca Ulu camii bulunmaktadır.GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ :Kıymet Takdirine konu olan Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 5413 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, parsel üzerinde 1 adet zemin+4 kat+Çekme katlı toplam 5+ÇEKME katlı betonarme bina olduğu görülmüştür. Binanın oturum alanı yaklaşık 110m2 olup, toplam inşaat alanı yaklaşık 720.00m2 olarak hesaplanmaktadır.Binanın ana girişi güneybatı yönünden 13 kapı numarası ile yapılmakta olup, kapısı alüminyum profilli camlı kapıdır. Binada, zemin katta 1 adet dükkan ile diğer katlarda toplam 5 adet daire bulunmaktadır. Dükkan boş olup, zemini seramik kaplı, duvarları boyalı ve tavanı alçıpan asma tavan ve gömme aydınlatmalıdır. Pendik Belediyesi imar arşivinden yapılan incelemede, binaya ait herhangi bir proje veya ruhsata rastlanmamıştır. Binanın dış cephe izolasyonu yapılmış olup, bakımsız olduğu gözlemlenmiştir. Bina yaklaşık 40 yaşındadır ve III/B yapı sınıfındadır. Parselin sokak cephesi yaklaşık 12.90m. ve derinliği yaklaşık 10.00m.dir. Parsel düz bir arazi yapısına sahiptir. Parsel geometrik olarak düzgün şekle sahiptir.GAYRİMENKULUN DEĞERİ :Kıymet Takdirine konu olan, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 5413 ada, 6 parsel sayılı, 132,17 m² arsa miktarlı ve arsa vasıflı taşınmaz ile ilgili belirtilen özellikleri, halihazır durumu, bulunduğu yer ve mevkii, imar durumu, serbest piyasa koşullarında rağbet derecesi, çarşı-pazar yerlerine olan yakınlığı, iş merkezlerine olan mesafesi ve mevcut durumu gibi özelliklerin göz önünde bulundurulmasıyla, Resmi Gazetede yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Şubat ayı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri" tebliğindeki birim maliyetler ve yapı sınıfları esas alınarak, Emsal Karşılaştırma Yöntemine göre, yakın çevrede ve yakın zamanda yapılmış veya halen satışta olan emsal taşınmazların göz önünde bulundurulması ile, bilirkişice değerlendirilmesi yapılmıştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir
Takdir Olunan Değer : 4.800.000,00 TL
Artırmaya İştirak İçin
Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 480.000,00 TL
Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğünün 2017/142 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.11.2022 tarih ve E.99196931-000-108480 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Pendik İlçesi, Dolayoba (Çamçeşme) Mahallesi, 5413 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 17/10/2018 tasdik tarihli Kavakpınar Mahallesi Ve Çevresi Uygulama İmar Planında TAKS:0.40 KAKS:1.25 ve Yençok:30.50 m. (10 kat) (Hava Mania Kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma şartlarında KONUT ALANInda" anlaşılmıştır. Ayrıca Pendik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısına istinaden Bülbül sokağın emlak vergisine esas sokak rayiç değeri 2022 yılı için 2.500,00TL/m2 olarak verilmiş olup, Pendik Belediyesi resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre 2023 yılı emlak vergisine esas sokak rayiç değeri 4.036,63TL/m2 olduğu öğrenilmiştir.

Adresi : Çamçeşme Mahallesi Bülbül Sok No:13 Pendik / İSTANBUL
Yüzölçümü : 132,17 m2
Kıymeti : 4.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:05

08/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01984866