26.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

T.C.
İZMİR
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

MAH-APC

DOSYA NO : 2022/1338 Esas
KARAR NO : 2023/2181
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2022/36682

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İLAN METNİ


H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-Sanık FARUK ÇUR hakkında 5607 sayılı yasanın 3/5-10-18, 3/20 maddesi gereğince kamu davası açılmış ise de; bilirkişi raporu ve TCK'nun 44 maddesi dikkate alındığında lehe yasa da göz önünde bulundurulduğunda sarma sigara baz alınarak TCK'nun 44 maddesi de göz önünde bulundurularak sanığın,katılan kuruma yönelik, subüta eren " bandrolsüz sarma sigara satın almak, bulundurmak ve satmak" suçunuişlediği sabit olmakla, kovuşturma konusu olayda TCK 61 md. uyarınca suçun işleniş şekli, kullanılan araç, meydana gelen tehlikenin ve zararın ağırlığı güdülen amaç ve saik kastın ağırlığı ve diğer yönlerden yapılan değerlendirmeye göre sanığın eylemine uyan 05/02/2017 tarih, 7061 Sayılı Yasa ve 26/06/2020 tarih, 7242 Sayılı Yasa ile değişik 5607 Sayılı yasanın 3/20 maddesiuyarınca takdiren 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ,

2-Sanıkta yakalanan sigaranın gümrüklenmiş değeri 6.673,37‬-TL olduğu, 2022 suç tarihi itibariyle pek hafif olduğundan, sanık hakkında 5607 sayılı yasanın 3/23. Maddesinin uygulanmasına, takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak sanığın1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,

3-Sanıkta yakalanan sigaranın gümrüklenmiş değeri 6.673,37‬ TL olduğu, sanığın etkin pişmanlıktan faydalanması için tebligat çıkarıldığı, faydalanmadığı, duruşmada 5607 Sayılı Yasanın değişik 5/2.maddesindeki etkin pişmanlık hususunun hatırlatıldığı, 1/2 oranında indirim yapılacağı duruşmada ihtar edildiği, hakkının hatırlatıldığı, ihtara uymadığı, sanığın herhangi bir ödemede bulunmadığı dosya kapsamından anlaşılıdğından, sanık hakkında 5607 sayılı yasanın 5/2. Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

4-Sanığınduruşmadaki tutum ve davranışı,sosyal ilişkileri, cezanın olası etkisi dikkate alınarak, sanık hakkında 5237sayılı TCK.nın62/1maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın, 10 AY HAPİS CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA

5-
Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi dikkate alınarak, sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak bu nedenle sanık hakkında TCK nun 50/1-a, 52/2 maddesi uygulanarak sanığınsosyal ekonomik durumu gözünena alınarak takdiren günlüğü 20 TL den para cezasına çevrilerek 6.000,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6
-Sanığaverilen para cezası miktarı dikkate alınarak; Sanığa hakkında TCK nun 52/4 maddesi uygulanarak takdiren 24 eşit takside bölünmesine, birer ay ara ile 250 TL taksitler halinde 5275 sayılı yasanın 106/3 maddesi gereğince infaz savcılığı tarafından işlem yapılması konusunda sanığın uyarılmasına, (uyarılmadı).

#ilangovtr Basın no ILN02008169