13.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

 

T.C.
KAHRAMANMARAŞ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/15 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :K.Maraş ili, Onikişubat İlçesi Karamanlı Mah.
PAFTA NO : -
ADA NO : 7037
PARSEL NO : 4
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 266,70 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZAHİDE KİRİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : K.MARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/15 Esas sayısında dava açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/15 ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ 08/03/2024 GÜNÜ SAAT 10:27'E BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN K.MARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,

Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank K.Maraş Şubesi'ne hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr Basın no ILN01981567