20.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

.

T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/366 Esas Davacılar , CENGİZ GÜL, HABİBE FINDIK, HASAN GÜL, HATİCE ÇAM, METE GÜL, SABRİ GÜL, SERAP GÜL, ŞULE EDEMEN ileDavalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Dulkadiroğlu ilçesi, Sarıkaya Mahallesi (eski 282) Yeni 108 ada 81 parselde kain, Fen bilirkişisi Ali Çakır'ın 13/06/2022 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokiye göre;krokide (G1) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılar Hasan GÜL ve Hatice ÇAM tarafından müştereken Zeytinlik olarak kullanılmakta olup,yüzölçümü 3366.02 m2 olduğu, krokide (G2) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılardan Mete GÜL, Cengiz GÜL ve Serap GÜL tarafından müştereken Bağ ve Bahçe olarak kullanılmakta olup, yüzölçümü 1869.00 m2 olduğu, krokide (G3) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılardan Mete GÜL, Cengiz GÜL ve Serap GÜL tarafından müştereken Zeytinlik olarak kullanılmakta olup, yüzölçümü 2424.04 m2olduğu, krokide (G4) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılardan Şule EDEMEN, Habibe FINDIK ve Serap GÜL tarafından müştereken Zeytinlik olarak kullanılmakta olup, yüzölçümü 3932.57 m2 olduğu, krokide (G5) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılardan Sabri GÜL tarafından Zeytinlik olarak kullanılmakta olup, yüzölçümü 1755.88 n? olduğu, krokide (G6) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılardan Şule EDEMEN ve Hatice ÇAM tarafından müştereken Zeytinlik olarak kullanılmakta olup, yüzölçümü 2194.32 m2 olduğu,krokide (G7) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılardan Mete GÜL ve Cengiz GÜL tarafından müştereken Zeytinlik olarak kullanılmakta olup, yüzölçümü 2217.08 m2olduğu, Ekte sunduğum Ek-1 krokide (G8) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılardan Cengiz GUL tarafından Bağ olarak kullanılmakta olup, yüzölçümü 2941 .46 m2olduğu,krokide (G9) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılardan Mete GÜL ve Hasan GÜL tarafından müştereken Bağ olarak kullanılmakta olup, yüzölçümü 2265.76 m2 olduğu, krokide (G10) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacılardan Sabri GUL tarafından Bağ ve Bahçe olarak kullanılmakta olup, yüzölçümü 3197.93 m2 olduğu, krokide (G11) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacıların tamamı (Cengiz GÜL, Habibe FINDIK, Hasan GÜL, Hatice ÇAM, Mete GÜL, Sabri GÜL, Serap GÜL, Şule EDEMEN) tarafından müştereken Badem Ağaçları dikilerek kullanıldığı belirtilen, zemin itibarı ile bu yerde Badem ağaçları ile birlikte Çalılık ve Meşe Ağaçlarının karışık olarak bulunduğu belirlenmiş olup, yüzölçümü 962.31 m2 olduğu, krokide (G12) harfi ile gösterilen kısım zeminde herhangi bir kullanım olmayan Çalılık ve Meşe Ağaçlarının karışık olarak bulunduğu yer olup, yüzölçümü 1445.34 m2 olduğu, krokide (G13) harfi ile gösterilen kısım zeminde davacıların tamamı (Cengiz GÜL, Habibe FINDIK, Hasan GÜL, Hatice ÇAM, Mete GÜL, Sabri GÜL, Serap GÜL, Şule EDEMEN) tarafından müştereken Tarla olarak kullanıldığı belirtilen yer olup, yüzölçümü 16897.96 m2 olduğu, (A) harfi ile gösterilen yer fiili zeminde Ahmet YILMAZ” ın kullanımında olup yüzölçümü (A) — 1708,46 m2olduğu, (B) harfi ile gösterilen yer fiili zeminde Halime BEYAZIT” 1n kullanımında olup yüzölçümü (B) — 696,14 m2 olduğu, (C) harfi ile gösterilen yer fiili zeminde İsmet YILMAZ” ın kullanımında olup yüzölçümü (C) — 706,76 m2olduğu, (D) harfi ile gösterilen yer fiili zeminde Halide ÖKSÜZ” ün kullanımında olup yüzölçümü (D) — 664,36 m2olduğu, (E) harfi ile gösterilen yer fiili zeminde Fatma TEMUR” un kullanımında olup yüzölçümü (E) — 697,90 m2olduğu, (F) harfi ile gösterilen yer fiili zeminde Rıfat YILMAZ” ın kullanımında olup yüzölçümü (F) — 1257,84 m2 olduğu,İlk Tesis Kadastro çalışmaları tamamlanarak 05/06/1970 tarihi itibariyle kesinleşerek 282 nolu parsel numarası ve Tarla vasfıyla 51600,00 m2 yüzölçümü ile Ölü Hacı Süleyman mirasçıları adına tespit gördüğü, daha sonra 3402 S.K. nun 22/a maddesikapsamında Kadastro Güncellemesi çalışmaları tamamlanarak 03/12/2021 tarihi itibariyle kesinleşerek 108 ada 81 parsel numarasıyla ve 51201,13 m2 yüzölçümü arazi vasıflı taşınmazın davacılar Cengiz Gül, Habibe Fındık, Hasan Gül, Hatice Çam, Mete Gül, Sabri Gül, Serap Gül, Şule Edemen, Ali Yılmaz, Ayşegül Sevdibuldu, Elife Yılmaz, Fatma Temur, Gülay Uşak, Halime Beyazıt, İsmet Yılmaz, Rıfat Yılmaz ve Yıldız Kılıç adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2020/366 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01934143