08.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/403 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda Mahkememizin dosya esas numaraları, ada, parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı Sivas İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliiçin mahkememizde dava açılmıştır.
1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Sivas İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
2-İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın14. maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,
3-Açılacak davalardahusumetin Sivas İl Özel İdaresi'ne yöneltilmesi gerektiği,
4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kangal Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,
6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
7-Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanentebligat yerine geçeceği,
8-Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmasının 17/01/2024 tarihinde saat 10:10'dan itibarenyapılacağı hususları ilan olunur. 30/11/2023
2023/403 esas
Sivas İli Kangal İlçesi Hamal Köyü 101 ada 590 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri;
ABİDİN YİĞİT, ALİ GÜNVEREN, ARİFE KOÇAK, BAYRAM GÜNVEREN, CELAL KAYA, CEMAL KAYA, DÖNDÜ ÇERİBAŞI, DÖNDÜ KAYA, DÖNDÜ YİĞİT, ELİF GÜNVEREN, ELİF UĞUR, ELİFE PAMUK, ERCAN GÜNVEREN, FADİME GÜNVEREN, FATMA HAKSEL, GÖRGÜN ÖKSÜZ, GÜLİZAR KAYA, GÜLLÜ KOÇAK, HACI KOÇAK, HANDAN DURAK, HASAN GÜNVEREN, HASAN YİĞİT, HATİCE ATEŞ, HATİCE GÜNVEREN, HÜLYA ŞİMŞEK, HÜSEYİN ÇERİBAŞI, HÜSEYİN GÜNVEREN, HÜSEYİN GÜNVEREN, İBRAHİM ŞİMŞEK, İBRAHİM YİĞİT, İBRAHİM YİĞİT, İSMAİL SELVİ, İSMAİL YİĞİT, İSMAİL YİĞİT, MAHMUT YİĞİT, MELEK TEKİN, MUSLU GÜNVEREN, MUSTAFA GÜNVEREN, NEBAHAT YÜKSEL, SEBAHAT KOCADAĞ, SEVİM BOZ, SULTAN KOÇAK, ŞÜKRAN USTAİBRAHİMOĞLU, TAMAM BOZKURT, TURAN ÇERİBAŞI, TÜRKAN ŞİMŞEK, YUSUF YİĞİT, ZEYNEP KAYA
2023/407esas
Sivas İli Kangal İlçesi Hamal Köyü 101 ada 101 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri;
ALİ CAHİT KARAKUŞ, ARİF ERDOĞAN, ASİYE EROĞLU, AYŞE YILMAZ, BAĞDAT KARAKUŞ, BÜNYAMİN KARAKUŞ, ÇİĞDEM KARAKUŞ, DENİZ KARAKUŞ, EMİNE ŞİMŞEK, ENDER KARAKUŞ, FADİK KIZILIRMAK, İLKNUR AKBAŞ, MEHMET KARAKUŞ, NAKİ KARAKUŞ, SEDEF KARAKUŞ, SENEM CEYRAN, SONGÜL KARAKUŞ, SULTAN AKKUŞ, ŞAZİYE KARAKUŞ, TAKİ KARAKUŞ, VELİ KARAKUŞ, YUSUF KARAKUŞ, ZEHRA ERDOĞAN, ZEHRA TORUN, ZEKİNE PALACI

 

#ilangovtr Basın no ILN01944961