16.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N


ESAS NO : 2023/341 Esas

Davacı İlhan Budak ile davalılar Maliye Hazinesi, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülen iş bu Tapu İptali ve Tescil (Tapusuz Taşınmazın Tescili) davası nedeniyle Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Emmiler Köyü Fındıklıbaşı mevki 8248 ada, 24 ve 26 parsel sayılı taşınmazların güneyinde bulunan, harita bilirkişisinin 05/12/2022 tarihli rapor ekindeki krokide (TH-A(10607.80 m²) + TH-B (660.15m²) harfleri ile gösterilen 11.267.95 m² olan ve kadastro çalışmalarında sınırlama dışı bırakılan alanla ilgileri bulunan şahısların ilgilerini belirtir belge ile birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kayseri 12. Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz etmeleri, etmedikleri takdirde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceğiTMK 713/4 ve 5.fıkraları gereğince usulüne uygun olarak ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01985409