01.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/293 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Sınırlı Sorumlu Kilis Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında, 1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet Sınırlı Sorumlu Kilis Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.'a yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirlmeleri.
Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.27/11/2023
İLİ : KİLİS
İLÇE : MERKEZ
MAHALLE : MEHMET RIFAT KAZANCIOĞLU MAH.
ADA : 1048
PARSEL : 39
MALİK : ALİ BAYIR

 

#ilangovtr Basın no ILN01942147