24.08.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

.

T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında, 1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirlmeleri.
Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.12/09/2022
İLİ : KİLİS

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİSİ MALİK HANESİ
2023/163 Elbeyli İlçesi, Havuzluçam Köyü, 150 ada, 4 parsel MUSTAFA SELÇUK UĞUR
2023/164 Polateli İlçesi, Dümbüllü Köyü, 224 ada, 6 parsel MENEKŞE TOY, ÖMER FARUK ATEŞ, SAİT ŞAHİN
2023/165 Elbeyli İlçesi, Havuzluçam Köyü, 143 ada, 16 parsel AZİZE MERİH BERKTAN, BEKİR CAN FATİH KÖKSAL, ZEYNEP CANAN KÖKSAL
2023/166 Elbeyli İlçesi, Havuzluçam Köyü, 165 ada, 2 parsel HASAN YILDIRIM
2023/167 Elbeyli İlçesi, Havuzluçam Köyü, 132 ada, 10 parsel ve 147 ada, 7 parsel HÜSEYİN ULUTAŞ, MAHMUT ULUTAŞ, MUZAFFER ULUTAŞ
2023/168 Elbeyli İlçesi, Havuzluçam Köyü, 143 ada, 10 parsel MEHNET KAPLAN
2023/169 Elbeyli İlçesi, Havuzluçam Köyü, 143 ada, 16 parsel HASAN YILDIRIM
2023/170 Elbeyli ilçesi, Havuzluçam Köyü, 143 ada, 19 parsel MEHMET KAPLAN

#ilangovtr Basın no ILN01880419