02.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, SIZMA FEVZİ ÇAKMAK Mahalle/Köy, 218 Ada, 72 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz ...
Adresi : Sızma Fevziçakmak Mahallesi Yazı Mevkii Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 13.000 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım planında Tarım Alanı sahasına isabet etmektedir. Kadastro parselidir. Uygulama görmemiştir.
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01976845