15.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ 2023/34291 TLMT.

 

Örnek No:55*

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
İCRA DAİRESİ
2023/34291 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34291 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 556 ada 1 parselde kayıtlı, H1 Blok, 1. Kat, 94/13456 arsa paylı, 6 Numaralı mesken
Adresi : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mah.Prof Aziz Eergin Caddesi, Soyak Olimpiakent Sitesi H1 Blok, No:7B D:6 adresinde konumludur.
Yüzölçümü : 5415 metrekare ana taşınmaz yüz ölçümü
Arsa Payı : 94/13456
İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2023 tarihli yazısında, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Mahallesi, 556 Ada, 1 parsel sayılı yer, 07.11.2010-24.07.2018- 21.06.2022 onay tarihli, 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Alanına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, plan notlarının 2. Maddesindeki hükümlere haiz, Emsal;2,07, Yençok: Z+14 kat yapılanma şartlarında, "Konut Alanı”nda kalmaktadır.
Kıymeti : 4.350.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 13:55

12/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN01983828