16.05.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ 2024/189 TLMT.

 

Örnek No:55*

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
İCRA DAİRESİ
2024/189 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/189 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 568 Ada, 9 Parsel,105/1Bodrum/-/4

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE AŞAGIDAKİ GİBİDİR ;

Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, Cahit Zarifoğlu Caddesinde, tapunun 568 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı 33.193,87m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli "93, 94, 95, 96, 97, 106, 105, 101/A, 101B, 103/A, 103/B, 172/A, 172/B Bloklar Tamam Diğer Bloklar Natamam Betonarme Apartman ve Arsası" vasıflı taşınmazda 58/33194 arsa paylı kayden: 105.Blok, mahallen: 15 dış kapı numaralı Yıldız Blok 1.bodrum katta (4) bağımsız bölüm numaralı konutun tamamı niteliğindedir. Tamamı 33.193,87m2 alana sahip arsa dahilinde, onaylı mimari projesine göre; 40 bağımsız bölümlü 93.Blok, 48 bağımsız bölümlü 94.Blok, 46 bağımsız bölümlü 95.Blok,47 bağımsız bölümlü 96.Blok, 58 bağımsız bölümlü 97.Blok, 25 bağımsız bölümlü 98.Blok, 24 bağımsız bölümlü 99.Blok, 54 bağımsız bölümlü 100.Blok, 25 bağımsız bölümlü 101.Blok, 36 bağımsız bölümlü 102.Blok, 24 bağımsız bölümlü 103.Blok, 24 bağımsız bölümlü 104.Blok, 40 bağımsız bölümlü 105.Blok, 36 bağımsız bölümlü 106.Blok, 24 bağımsız bölümlü 172.Blok olmak üzere 15 blok ve 551 konut bulunmaktadır. Konu taşınmazın da yer aldığı 15 dış kapı numaralı 105.Blok (mahallinde Yıldız Blok); 2 bodrum kat+ zemin kat+ 7 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş durumda, katlarında dörder daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcuttur. (4) bağımsız bölüm numaralı satışa konu daire, ana binanın 1.bodrum katında yer almakta olup, daire onaylı mimari projesine göre antre, WC, koridor, salon, mutfak, iki oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 91,20m2 alana sahip, mahallinde üç oda kullanımlıdır. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, mutfakta sabit tezgah üzerinde ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır.

Satışa konu taşınmaz doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer ısıtmalı, daire dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar mevcut, bulunduğu konum itibariyle her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, iskana elverişli, talebin yoğun olduğu iskan sahasında yer almaktadır.
İmar Durumu:Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.2024 tarih, 180787 sayılı imar durum belgesine göre; Başakşehir İlçesi, Başakşehir (İkitelli) Mahallesi, 568 ada 9 parsel sayılı taşınmaza ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup bugün itibariyle; 03/06/2011 t.t.'li İkiltelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planı" kapsamında 775 sayılı yasa kapsamında Blok Yapı Düzeni uygulanacak Konut Alanında kalmaktadır. Plan üzerinde belirlenmiş olan blok düzenlemesine göre uygulama yapılacaktır. Ayrıca anılan parsel kısmen 15/05/2015 tasdik tarihli Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında Yer Altı Metro Hattı Güzergahından ve İstasyon Alanından etkilenmektedir.
Bilahare parsel 03/06/2011 tasdik tarihli uygulama imar planı kapsamında Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içerisinde kalmakta iken; 02/02/2015 tarih ve 445 sayılı TOKİ Başkanlık Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesinden çıkarılmıştır denilmiştir.
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:12

09/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02032115