02.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

.

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/28124 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28124 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, KÜÇÜKÇEKMECE Mahalle/Köy, 554 Parsel, -/2/-22
Adresi : Cumhuriyet Mah., 1. Erguvan Sk., No:5 Kat 2 Daire:22Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 64,62 m2
İmar Durumu : 26.02.2018- 22.03.2021- 26.05.2022tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz Ayrık Nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. Hava mania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 12:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 12:03

28/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01942975