15.05.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/25 SATIŞ

  

T.C.
KULU
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, Ömeranlı/hürriyet Mahalle, Hamo Deresi Mevkii, 216 Ada, 107 Parsel,
Adresi : Ömeranlı 216 Ada 107 Parsel
Yüzölçümü : 61.000 m2
İmar Durumu : Ömeranlı/Hürriyet Mahallesi 216 ada 107 parsel imar planı sınırları içerisinde kalmakta olup, taşınmaz 61.000 m2 tarla üzerinde 240 m2 alanlı tek katlı betonarme ev ve tek katlı 60 m2 garaj bulunmaktadır.
Kıymeti : 6.260.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/YENİ Mahalle/Köy, kırklar Mevkii, 177 Ada, 62 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Mahalle 177 Ada 62Parsel
Yüzölçümü : 45.315,77 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/YeniMahalle 177 ada 62 parsel uygulama imar planı sınırı dışında
kalmakta olup,15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey KonyaPlanlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında “3.6.3.Tarım Alanı”nda” kalmaktadır.
Kıymeti : 906.315,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/KARŞIYAKA Mahalle/Köy, kuran kursu caddesi Mevkii, 124 Ada, 11 Parsel, ...
Adresi : Ömeranlı Mahalle Karşıyaka 214 Ada 11 Parsel
Yüzölçümü : 563,65 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Karşıyaka Mahallesi 124 ada 11 parsel imar planı sınırları içerisindeKalmakta olup, taşınmaz 563.65 m2 alanlı TEK KATLI KARGİR EV KERPİÇ EV ve ARSASI olarak geçmektedir. Taşınmaz üzerinde 140 m2 alanlı 2 katlı betonarme bina mevcut olup ayrıca 40 m2 alanlı tek katlı garaj bulunmaktadır.
Kıymeti : 2.070.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:45

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/CAMİKEBİR Mahalle/Köy, tavşandağı Mevkii, 364 Ada, 17 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Camikebir Mahalle Tavşandağı Mevkii 364 Ada 17 Parsel
Yüzölçümü : 48.100 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Camikebir Mahallesi 364 ada 17 parsel uygulama imar planı sınırı
dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından 27.04.2017 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin Ek madde­l/2ve13/Amaddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya İli kısmına ilişkin1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarında belirtilen "3.6.3.Tarım Alanları"başlıklı hüküm geçerlidir.
Kıymeti : 1.924.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:05

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/CAMİKEBİR Mahalle/Köy, tavşandağı Mevkii, 361 Ada, 180 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Camikebir Mahalle Tavşandağı Mevkii 361 Ada 180 Parsel S
Yüzölçümü : 6.408,36 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Camikebir Mahallesi 361 ada 180 parsel uygulama imar planı sınırı
dışında kalmakta olup, Çevreve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)tarafından 27.04.2017 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin Ek madde ­l/2ve13/Amaddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya İli kısmına ilişkin1/25000
Kıymeti : 128.167,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:25

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/YENİ Mahalle/Köy, kırklar Mevkii, 177 Ada, 74 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Mahalle 177 Ada 74 Parsel
Yüzölçümü : 76.811,25 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Yeni Mahalle 177 ada 74 parsel uygulama imar planı sınırı dışında
kalmakta olup,15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey KonyaPlanlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında “3.6.3.Tarım Alanı”nda” kalmaktadır.
Kıymeti : 1.536.225,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:50

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/HÜRRİYET Mahalle/Köy, merkez Mevkii, 273 Ada, 10 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Hürriyet Mahalle Merkez Mevkii 273 Ada 10 Parsel Sayılı Alt Katı Dükkan Bir Katlı Ev
Yüzölçümü : 60,91 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Hürriyet Mahallesi 273 ada 10 parsel imar planı sınırları içerisinde Kalmakta olup tapuda alt katı dükkan kargir 1 katlı ev olarak geçmektedir. Taşınmaz üzerinde 2 katlı bina mevcut olup zemin kat 2 adet dükkan ve üst kat 1 adet daireden oluşmaktadı
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 12:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 12:10

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/CAMİKEBİR Mahalle/Köy, tavşandağı Mevkii, 361 Ada, 155 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Camikebir Mahalle Tavşandağı Mevkii 361 Ada 155 Parsel Sayılı Tarla
Yüzölçümü : 63.382,78 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Camikebir Mahallesi 361 ada 155 parsel uygulama imar planı sınırı
dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)tarafından 27.04.2017 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin Ek madde ­l/2ve13/Amaddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya İli kısmına ilişkin1/25000ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarında belirtilen 3.6.3. Tarım Alanları başlıklı hüküm geçerlidir.
Kıymeti : 1.267.656,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 12:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 12:30

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/CAMİKEBİR Mahalle/Köy, tavşandağı Mevkii, 361 Ada, 154 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Camikebir Mahalle Tavşandağı Mevkii 361 Ada 154 Parsel Sayılı Tarla
Yüzölçümü : 104.643,78 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Camikebir Mahallesi 361 ada 154 parsel uygulama imar planı sınırı
dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)tarafından 27.04.2017 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin Ek madde ­l/2ve13/Amaddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya İli kısmına ilişkin 1/25000ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarında belirtilen 3.6.3. Tarım Alanları başlıklı hüküm geçerlidir.
Kıymeti : 2.092.876,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:35

10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/CAMİKEBİR Mahalle/Köy, tavşandağı Mevkii, 361 Ada, 14 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Camikebir Mahalle Tavşandağı Mevkii 361 Ada 14 Parsel Sayılı Tarla
Yüzölçümü : 33.587,51 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Camikebir Mahallesi 361 ada 14 parsel parsel uygulama imar planı
sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü) tarafından 27.04.2017tarihve75820sayılıOlur'uile644sayılıKHK'ninEkmadde­l/2 ve13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya İli kısmına ilişkin1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarında belirtilen "3.6.3.Tarım Alanları v e 3.8.1.Korunacak Hassas Alanlar" başlıklı hüküm geçerlidir.
Kıymeti : 671.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:50

11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/KARŞIYAKA Mahalle/Köy, kuru höyük Mevkii, 101 Ada, 37 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Karşıyaka Mahalle Kuru Höyük Mevkii 101 Ada 37 Parsel Sayılı Tarla
Yüzölçümü : 11.813,85 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Karşıyaka Mahallesi 101 ada 37 parsel uygulama imar planı sınırı
dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)tarafından 27.04.2017 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin Ek madde­l/2 ve 13/Amaddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya İli kısmına ilişkin1/25000ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarında belirtilen "3.6.3.Tarım Alanları" başlıklı hüküm geçerlidir.
Kıymeti : 236.277,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:10

12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/HÜRRİYET Mahalle/Köy, hamo deresi Mevkii, 216 Ada, 109 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Hürriyet Mahalle Hamo Deresi Mevkii 216 Ada 109 Parsel Sayılı Tarla
Yüzölçümü : 40.800 m2
İmar Durumu :Ömeranlı/Hürriyet Mahallesi 216 ada 109 parsel imar planı sınırları içerisinde kalmakta olup tapuda belirtildiği gibi tarla arazisi vasfında olup, kuru tarım arazisi niteliğindedir. Toprak yapısı killi tınlı ve orta derecede taşlıdır. Arazide eğim az miktardadır. Arazi yerleşim birimi içinde yer almaktadır. Tarlanın diğer kenarlarında an dediğimiz tarlalar arası küçük yollar mevcut.Üzerinde elektrik direkleri yer almaktadır. Verimi orta düzeydedir.
Kıymeti : 3.264.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:30

13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/HÜRRİYET Mahalle/Köy, hamo deresi Mevkii, 216 Ada, 108 Parsel,
Adresi : Ömeranlı Hürriyet Mahalle Hamo Deresi Mevkii 216 Ada 108 Parsel Sayılı Tarla
Yüzölçümü : 37.000 m2
İmar Durumu :Konya İl, Kulu İlçe, ÖMERANLI/HÜRRİYET Mahalle/Köy, hamo deresi Mevkii, 216 Ada, 108 Parsel,sayılı tarla imar planı içerisinde kalmaktadır.Dava konusu taşınmaz tapuda belirtildiği gibi tarla arazisi vasfında olup, kuru tarım arazisi niteliğindedir. Toprak yapısı killi tınlı ve orta derecede taşlıdır. Arazi %1-2 eğime sahip. Arazi yerleşim birimi içinde yer almaktadır. Arazinin batı tarafında 216/109 Ada/parsel numarasına sahip arazi ve doğu tarafında 216/107 Ada/parsel numarasına sahip arazi yer almaktadır.Tarlanın diğer kenarlarında an dediğimiz tarlalar arası küçük yollar mevcut. İmar planı içinde yer almaktadır. Verimi orta düzeydedir.
Kıymeti : 2.960.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02030304