27.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2023/212 Esas

Davacı , MEHMET CANKURT ileDavalı , BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle davaya konu edilen Malatya ili Battalgazi ilçesi Kapıkaya mahallesinde bulunan ve 29/01/2024 tarihli fen bilirkişisi ile jeodezi fotogrametri bilirkişi raporuna ekli krokide A harfi ile gösterilen 22.766 m²'lik taşınmaz TMK'nın 713/3 ve 4. Maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01991090