12.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/37 Esas

30/01/2024


İ L A N

Davacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açtığı davada, Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Horozköy Mahalleler Mahallesi, 1319parsel sayılı taşınmaz maliklerinden İzzet oğlu Şevki isimli şahsın TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Manisa 3.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/171 Esas, 2013/403 Karar sayılı kararı, Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/844Esas, 2014/106 Karar sayılı kararı ile temsil ve yönetim kayyımı atandığını, TR39 0021 1000 0005 6111 9002 86IBAN numaralı hesapta değerlendirilen meblağın Hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

İzzet oğlu Şevki ile ilgili bilgi ve görgü sahibi olan şahısların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, edilmediği taktirde bu şahsın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur. 30/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01981824