04.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

.

Örnek No:55*

T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2021/2151 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2151 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 857 Ada, 338 Parselde kayıtlı 1.878,00m2 yüzölçümlü “BAHÇE” nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre 34/1878 arsa paylı “MESKEN“ nitelikli (A) Blok (1)'inci kat (2) numaralı bağımsız bölüm taşınmazın 16.06.2011 tarih ve 12133 yevmiye numaralı işlem ile (1/1) TAM HİSSE olarak borçlu adına kayıtlıdır. Tapu kaydı üzerinde kömürlük eklentisi mevcuttur. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla sağlanabilmektedir. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmaz orta gelir düzeyinde hane halkının ikamet etmekte olduğu bölgede konumlanmış vaziyettedir. Etrafında site içinde yüksek katlı betonarme olarak imal edilmiş yapılar bulunmaktadır. Her türlü sosyal ve kültürel aktivite alanlarına ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Yakın çevresinde; Pazar yeri, banka şubeleri ulusal markalara ait mağaza şubeleri, yerel iş yerleri bulunmaktadır. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmaz; Gazi Mustafa Kemal Bulvarının 95 metre kuzeyinde, İsmet İnönü Bulvarının 335 metre doğusunda konumlanmıştır. Bağımsız bölüm taşınmaz ana taşınmaz üzerinde betonarme olarak imal edilmiş ikadet bloktan batı cephede konumlanmış olan blok içerisinde yer almaktadır. Arsa zemini üzerinde ayrıca açık otopark alanı mevcuttur. Blok dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, çatısı üzerinde gezilebilen teras çatıdır. Blok girişinde zemin ve merdiven basamakları mermer ile kaplanmış olup, merdiven korkulukları demirden imal edilmiştir. Blok giriş kapısı şifreli fotoselli kapıdır. Blok girişinde duvarlar kısmen mermer ile kaplanmış olup, kısmen sıvalı ve boyalıdır. Blokta doğalgaz tesisatı ve tek asansör mevcuttur. Bağımsız bölüm taşınmaz merdiven çıkışına göre solda, asansör çıkışına göre sağda konumlamış vaziyettedir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları kısmen Amerikan panel kapı kısmense ahşap kapıdır. Pencere doğramaları ve balkon kapıları ahşap malzemeden imal edilmiştir. Tüm mahallerde zemin mermer ile kaplanmıştır. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Islak hacimlerde zemin ve duvarlar zeminden tavana kadar seramik ile kaplanmıştır. Mutfakta alt-üst mutfak dolabı ve mutfak tezgahı mevcuttur. Bağımsız bölüm taşınmaz kat irtifakına esas mimari projesine göre; antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, wc, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Brüt alanı; 159,53m2, net alanı ise 144,31m2 olarak hesaplanmıştır. Gayrimenkulün mahallinde ve bulunduğu bölge genelinde yaptığımız inceleme ve araştırmalar ile şehrin ve bölgenin gelişme trendi, gayrimenkulün imar durumu, arsa alanı, geometrik şekli, topoğrafik durumu bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, kıymet takdirine konu bağımsız bölüm taşınmazın kullanım amacı, cinsi, yapı ve işçilik özellikleri, çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezine ve yollara olan mesafesi ile ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar, satış kabiliyeti gibi tüm faktörler dikkate alınmış, bulunduğu muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulursa bile nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurulduğunda, bağımsız bölüm taşınmazın m2 birim değeri 9.500,00TL/m2olarak takdir edilmiştir. Taşınmazın değeri159,53m2 x 9.500,00TL/m2 — 1.515.535,00TL dir.
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, 1641 Sokak, No: 16 Doğan Sitesi Kat:2 Daire:5Yenişehir / Mersin
İmar Durumu :- Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilen şifahi bilgiye göre ana taşınmazın 1/1000 ölçekli uyulama imar planı planlama çalışmaları 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda devam etmektedir. “1/1000 Ölçekli Planda E:1,50 yoğunluklu Yençok 54,50 metre (15 Kat)”olarak
Kıymeti : 1.515.535,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İPOTEK ŞERHLERİ
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 11:56
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 11:56

28/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

#ilangovtr Basın no ILN01944018