10.07.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2023/659 Esas

DAVALI : ÖMER FARUK ÇELİK Mevlana Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No : 86 Kat : 2 Daire : 5 Nizip/ GAZİANTEP

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından; Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren HMK 122 ve 127. maddesi gereğince iki hafta içerisinde ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevabınızı ve varsa karşı delillerinizi bildirmeniz gerektiği hususu ihtar olunur. Ayrıca HMK m. 121 ve 129/2 gereğince delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçesinize ekleyerek vermeniz, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, ayrıca delillerinin toplanması için gerekli avansı yatırmanızgerekmekte olup, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02058866