01.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

.

T.C.
REYHANLI
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2015/1271-Ceza Dava Dosyası
GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2015/1271
Karar No : 2023/914
Sanık : Muhammed Ahmed MANSUR, Muhammed Nebil ve Fatma oğlu 1972 doğumlu
Suç : Resmi belgede sahtecilik
Suç Tarihi : 29.01.2015
Karar Tarihi : 06.09.2023
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Muhammed Ahmet MANSUR hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasınakararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.23.11.2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01940660