02.04.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

T.C.
RİZE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/170 Esas

Davacı Botaş Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş. ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi PehlivantaşıMahallesinde bulunan 2067 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 234,81 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 125,30 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Zafer Coşar dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;
DavalıCemil ve Fatma oğlu, 13/04/1990 doğumlu, 41**98 TC kimlik numaralı ZAFER COŞAR'a İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelininRize Halkbank Çayşehir Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 04/07/2024 günü saat 09:55'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.20/03/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02008371