30.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1286 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1186 ada, 5parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Nesrin KURTile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2023/1286 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 26/12/2023 günü saat 10:38'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.22/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01941531