21.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1234 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.
ADA NO : 1161
PARSEL NO : 22
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI:Hacer Armutçu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1161 ada 22 parsel nolu Bağımsız Bölümde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1234 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01934833