12.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1629 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle
ADA NO : 1154
PARSEL NO : 9
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI : Sevan AKSUOĞLU, Şaban GÜNEYSU, Eyüp ERDAL, Hüseyin ERDAL, Mümine ERDAL, Şaban ERDAL Sebahat ULUTAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle 1154 ada 9 parselde davalıların hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1629 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
ilan olunur. 27/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01981240